Huis verkopen – je moet niks!

In het volle en gehaaste leven dat velen van ons leiden hebben we maar al te vaak het gevoel dat we van alles moeten. Voor de broodnodige ontspanning moet ook ik mijzelf regelmatig voorhouden dat ik niets moet. Als het goed is komt wat we denken te moeten voort uit wat we graag willen. Zo is het denk ik ook met het verkopen van je huis: het gaat er om wat je wilt en waarom dat belangrijk voor je is.

Wat is het doel?

Zoals de titel van het artikel zegt: je moet helemaal niks. Van mij niet, van de buurman niet, van de markt niet en van huizenkopers niet. Het gaat er eigenlijk alleen maar om wat je wilt. Vraag je nog eens af wat nu eigenlijk het doel is. Vrijwel nooit is het verkopen van je huis een doel op zich. Je vindt vrijwel zeker dat het moet gebeuren omdat je iets anders wilt bereiken. In de meeste gevallen is dat, inderdaad: een ander huis. Begin dus (nog) eens bij het eind. Hoe en waar wil je over een jaar wonen? Waarom? Wat is er beter als dat gelukt zal zijn? Wat gaat er mis als het niet is gelukt?

Wat wil je nou echt?

Door jezelf deze en nog meer vragen te stellen kom je weer tot de kern van de zaak en kun je bepalen wat voor jou en je gezin het belangrijkst is. Grote kans dat je tot de conclusie komt dat niet alles wat je graag zou willen haalbaar is. Dan moet je dus keuzes maken en het is de mens eigen om lastige keuzes uit te stellen. Zoals ik al eerder geschreven heb, denk ik dat het uitstellen van de keuzes vooral in het geval van financiële moeilijkheden eerder tot meer dan minder problemen zal leiden.

Er worden wel degelijk huizen verkocht

De voorraad te koop staande woningen blijft groeien, de gemiddelde tijd dat ze te koop staan ook. De aantallen transacties zijn ten opzichte van een paar jaar geleden dramatisch gedaald en niet alleen huizenverkopers hebben het moeilijk. Ook makelaars lukt het niet om al die te koop staande woningen te verkopen en velen hebben grote moeite het hoofd boven water te houden.

Allerlei van dit soort kommer-en-kwelberichten wekken de indruk dat er bijna geen huizen meer worden verkocht, maar dat is natuurlijk niet het geval. Dat het er veel minder zijn dan een paar jaar geleden, dat het veel minder makkelijk en vanzelfsprekend is geworden om je huis vlot verkocht te krijgen en ook nog een topprijs te vangen: dat is allemaal waar. Maar er worden nog steeds huizen verkocht en de vraag is hoe graag jij wilt dat jouw huis daar bij is en wat je daarvoor bereid bent te doen.

Lastig proces

Het is vaak een lastig proces om jezelf moeilijke vragen te stellen en de echte en eerlijke antwoorden te vinden. Immers, het gaat voor een deel om redelijk eenvoudige rekensommetjes, maar voor een ander deel gaat het vaak om emotionele en soms zelfs ingrijpende beslissingen. Het is ook mijn eigen ervaring dat het buitengewoon nuttig is om – al is het maar een paar uur – eens met iemand van gedachten te wisselen. Iemand die vanaf de buitenkant meekijkt kan je helpen om je gedachten te ordenen en aan te scherpen, prioriteiten te stellen, keuzes te maken en stappen te zetten. Gezien de voorgeschiedenis en de huidige markt kunnen dat moeilijke keuzes zijn. Maar bedenk dat geen keuzes maken zelden tot het gewenste resultaat leidt! Na het maken van de keuzes is vaak het zetten van de stappen een stuk makkelijker. Met het einddoel voor ogen en wat ondersteuning kom je waarschijnlijk eerder tot de benodigde stappen.

Laat mij weten op welke manier ik jou het beste kan helpen om stappen te zetten. Want bedenk dat het bij het verkopen van je huis gaat om het bereiken van jouw doelen. Het is dus jouw project, maar je kunt je er wel bij laten helpen!

Huis snel verkopen door de juiste marketing

Huis verkopen? Doe aan internet marketing!

Je huis verkopen met winst is niet meer mogelijk in deze tijd. 5 jaar geleden zag de markt er nog heel anders uit. Toen was het mogelijk om door je huis beter te presenteren en een goede verkooptekst je huis sneller en met meer winst te verkopen.

Maar de markt is veranderd! Nu kun je met een goede presentatie en goede verkooptekst het verlies beperken.

Een andere belangrijke verandering in de markt is dat de verantwoordelijkheid om het huis verkocht te krijgen meer en meer bij de verkopende partij is komen te liggen. In het verleden deden de makelaars een groot deel van de ‘marketing’ van de woning. Nu is het steeds moeilijker geworden om de aandacht van een potentiële koper te krijgen door de diversiteit van de verschillende kanalen waarmee de consument bereikt kan worden. Makelaars hebben geen grip op de vele online kanalen.

Zet je netwerk in!

Met andere woorden, de verkopende partij zal zelf veel meer tijd en energie moeten steken in het verkopen van hun huis. Hoe? Door de inzet van social media, promotie via email, het schrijven van goede verkoopteksten en meer te vertellen over het huis en de omgeving. Kortom; mensen moeten lekker gemaakt worden om in het huis te willen wonen. Het netwerk van de verkopende partij kan worden ingezet om het huis onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep.

E-mail voor vrienden, familie en kennissen

Een mooi voorbeeld ontving ik laatst uit mijn eigen omgeving. Ik ontving een prachtige email waarin een te koop staand huis onder de aandacht werd gebracht. Het was een leuke mail om te lezen met prachtige foto’s. De mail werd afgesloten met het verzoek om de email door te sturen naar vrienden en bekenden die mogelijk geïnteresseerd zijn. Virale marketing op zijn best!

De koper is bijna altijd dichtbij

In tegenstelling tot wat mensen denken hoeft het huis niet direct landelijk bekend te worden. 80% van de huizen wordt verkocht in een straal van 30 kilometer! Zet dus je ‘lokale’ netwerk in en pas (internet) marketing methoden toe om het huis onder de aandacht te krijgen.

Mensen willen hun huis snel verkopen maar het is eigenlijk vreemd dat ze nog steeds weinig energie en tijd besteden aan de presentatie, verkoop teksten en de marketing. Een rondje op Funda maakt al snel duidelijk dat dit zelfs in tijden van crisis nog weinig aandacht ligt op de presentatie.

Hypotheekvormen

Algemene hypotheekvormen

Bij de keuze van de juiste hypotheekvorm spelen uw persoonlijke wensen en financiële omstandigheden een belangrijke rol. U moet nogal wat knopen doorhakken. Bijvoorbeeld of u uw hypotheek snel wilt aflossen, slechts gedeeltelijk wilt aflossen of zelfs helemaal niet wilt aflossen.

Verder kan ook de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van doorslaggevende betekenis zijn bij de keuze van uw hypotheek. En natuurlijk moet uw hypotheek naadloos aansluiten op uw inkomen, op uw gezinssamenstelling, op uw toekomstverwachtingen en overige financiële verplichtingen.

Op een rij

Bij onze hypotheekverstrekkers kan dat allemaal probleemloos geregeld worden. Heel eenvoudig, omdat al onze hypotheekvormen kunnen worden gecombineerd.

We zetten daarom de belangrijkste hypotheekvormen even op een rijtje:

  • Lineaire Hypotheek
  • Annuïteitenhypotheek
  • Leven Hypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Aflosvrije Hypotheek

Lineaire Hypotheek

De Lineaire Hypotheek is onze oudste en meest eenvoudige hypotheekvorm. Hierbij lost u het hypotheekbedrag in gelijke delen af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, zal daardoor steeds minder worden. En dus zullen uw totale maandelijkse lasten, na verrekening van uw belastingvoordeel, in de loop van de tijd steeds lager worden.

Door een regelmatige aflossing met een Lineaire Hypotheek bouwt u snel een eigen vermogen – in uw vermogen – op. Dat is handig als u binnen een afzienbare tijd de stap wilt maken naar een ander huis. Trouwens, ook wanneer u de maandlast snel wilt zien dalen, is de Lineaire Hypotheek de oplossing bij uitstek.

Annuïteitenhypotheek

De Annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm met lage aanvangslasten. Tijdens de looptijd betaalt u – zolang de rente niet verandert – maandelijks een vast bedrag. In het begin bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Uw belastingvoordeel is in deze periode dan ook het grootst.

Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsbestandsdeel groter.

Leven Hypotheek

Spreekt een combinatie van maximale hypotheekrente aftrek en onbelast sparen u aan? Dan kunt u kiezen voor een Leven Hypotheek. Daarbij betaalt u gedurende de hele looptijd rente over het volledige hypotheekbedrag en daarnaast een levensverzekeringspremie. Deze premie wordt voor u belegd. Het rendement van uw belegging kan desgewenst deels worden gegarandeerd en is deels afhankelijk van bijvoorbeeld de rente-ontwikkeling. Over het rendement van deze belegging hoeft u in de regel geen belasting te betalen.

De hypotheek wordt – afhankelijk van het behaalde rendement op uw belegging – aan het einde van de looptijd in één keer geheel of gedeeltelijk afgelost met de uitkering van de levensverzekering. Bovendien bestaat de kans dat extra rendement wordt gerealiseerd. Dit wordt, ook weer op de einddatum, volledig aan u uitgekeerd. Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum wordt het van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd. Overigens is de Leven Hypotheek met name interessant voor mensen met een hoger inkomen, omdat dan het fiscale voordeel optimaal benut kan worden.

Spaarhypotheek

Bij de Spaarhypotheek wordt over het te beleggen deel van de premie (spaardeel) een rente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente. Dat betekent voor u: een gegarandeerd hoog rendement. En – dankzij de koppeling tussen uw hypotheekrente en de rente over de spaarpremie – heeft u vrij stabiele woonlasten over de hele looptijd. Als de rente namelijk stijgt, daalt de spaarpremie. Bij rentedaling gebeurt het omgekeerde. De som van de te betalen rente en premie blijft op deze manier vrij constant.

Daarnaast heeft u bij de Spaarhypotheek altijd de garantie, dat zowel op de einddatum als bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum de gehele hypotheek kan worden afgelost. Een rustgevend idee. Deze unieke hypotheekvorm is voor veel mensen al snel voordeliger dan een annuïteitenhypotheek.

Beleggingshypotheek

Bij de Belegginshypotheek wordt over het te beleggen deel van de premie niet de rente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente maar wordt uitgegaan van een prognoserendement van een of meer beleggingsfondsen. Dat betekent voor u: geen gegarandeerd rendement binnen uw verzekeringspolis maar wel de kans op een hoger rendement dan bij de spaarhypotheek. U heeft stabiele woonlasten over de hele looptijd. Als de rente stijgt, blijft de spaar/beleggingspremie gelijk.

Het voordeel is gelegen in het feit dat het hogere rendement dat een verzekeraar haalt uit beleggingen aan u wordt doorbetaald. Hierdoor kunt u of op een eerder tijdstip de hypotheek aflossen òf aan het einde van de looptijd geld overhouden.

Aflosvrije hypotheek

Bij een Aflosvrije Hypotheek is de maandlast lager. Zoals de naam al aangeeft, wordt er niet afgelost. En dat scheelt aanzienlijk in uw portemonnee. Geld dat u anders aan aflossing zou betalen, kunt u nu dus vrij besteden.