Hypotheekvormen

Algemene hypotheekvormen

Bij de keuze van de juiste hypotheekvorm spelen uw persoonlijke wensen en financiële omstandigheden een belangrijke rol. U moet nogal wat knopen doorhakken. Bijvoorbeeld of u uw hypotheek snel wilt aflossen, slechts gedeeltelijk wilt aflossen of zelfs helemaal niet wilt aflossen.

Verder kan ook de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van doorslaggevende betekenis zijn bij de keuze van uw hypotheek. En natuurlijk moet uw hypotheek naadloos aansluiten op uw inkomen, op uw gezinssamenstelling, op uw toekomstverwachtingen en overige financiële verplichtingen.

Op een rij

Bij onze hypotheekverstrekkers kan dat allemaal probleemloos geregeld worden. Heel eenvoudig, omdat al onze hypotheekvormen kunnen worden gecombineerd.

We zetten daarom de belangrijkste hypotheekvormen even op een rijtje:

  • Lineaire Hypotheek
  • Annuïteitenhypotheek
  • Leven Hypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Aflosvrije Hypotheek

Lineaire Hypotheek

De Lineaire Hypotheek is onze oudste en meest eenvoudige hypotheekvorm. Hierbij lost u het hypotheekbedrag in gelijke delen af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, zal daardoor steeds minder worden. En dus zullen uw totale maandelijkse lasten, na verrekening van uw belastingvoordeel, in de loop van de tijd steeds lager worden.

Door een regelmatige aflossing met een Lineaire Hypotheek bouwt u snel een eigen vermogen – in uw vermogen – op. Dat is handig als u binnen een afzienbare tijd de stap wilt maken naar een ander huis. Trouwens, ook wanneer u de maandlast snel wilt zien dalen, is de Lineaire Hypotheek de oplossing bij uitstek.

Annuïteitenhypotheek

De Annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm met lage aanvangslasten. Tijdens de looptijd betaalt u – zolang de rente niet verandert – maandelijks een vast bedrag. In het begin bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Uw belastingvoordeel is in deze periode dan ook het grootst.

Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsbestandsdeel groter.

Leven Hypotheek

Spreekt een combinatie van maximale hypotheekrente aftrek en onbelast sparen u aan? Dan kunt u kiezen voor een Leven Hypotheek. Daarbij betaalt u gedurende de hele looptijd rente over het volledige hypotheekbedrag en daarnaast een levensverzekeringspremie. Deze premie wordt voor u belegd. Het rendement van uw belegging kan desgewenst deels worden gegarandeerd en is deels afhankelijk van bijvoorbeeld de rente-ontwikkeling. Over het rendement van deze belegging hoeft u in de regel geen belasting te betalen.

De hypotheek wordt – afhankelijk van het behaalde rendement op uw belegging – aan het einde van de looptijd in één keer geheel of gedeeltelijk afgelost met de uitkering van de levensverzekering. Bovendien bestaat de kans dat extra rendement wordt gerealiseerd. Dit wordt, ook weer op de einddatum, volledig aan u uitgekeerd. Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum wordt het van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd. Overigens is de Leven Hypotheek met name interessant voor mensen met een hoger inkomen, omdat dan het fiscale voordeel optimaal benut kan worden.

Spaarhypotheek

Bij de Spaarhypotheek wordt over het te beleggen deel van de premie (spaardeel) een rente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente. Dat betekent voor u: een gegarandeerd hoog rendement. En – dankzij de koppeling tussen uw hypotheekrente en de rente over de spaarpremie – heeft u vrij stabiele woonlasten over de hele looptijd. Als de rente namelijk stijgt, daalt de spaarpremie. Bij rentedaling gebeurt het omgekeerde. De som van de te betalen rente en premie blijft op deze manier vrij constant.

Daarnaast heeft u bij de Spaarhypotheek altijd de garantie, dat zowel op de einddatum als bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum de gehele hypotheek kan worden afgelost. Een rustgevend idee. Deze unieke hypotheekvorm is voor veel mensen al snel voordeliger dan een annuïteitenhypotheek.

Beleggingshypotheek

Bij de Belegginshypotheek wordt over het te beleggen deel van de premie niet de rente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente maar wordt uitgegaan van een prognoserendement van een of meer beleggingsfondsen. Dat betekent voor u: geen gegarandeerd rendement binnen uw verzekeringspolis maar wel de kans op een hoger rendement dan bij de spaarhypotheek. U heeft stabiele woonlasten over de hele looptijd. Als de rente stijgt, blijft de spaar/beleggingspremie gelijk.

Het voordeel is gelegen in het feit dat het hogere rendement dat een verzekeraar haalt uit beleggingen aan u wordt doorbetaald. Hierdoor kunt u of op een eerder tijdstip de hypotheek aflossen òf aan het einde van de looptijd geld overhouden.

Aflosvrije hypotheek

Bij een Aflosvrije Hypotheek is de maandlast lager. Zoals de naam al aangeeft, wordt er niet afgelost. En dat scheelt aanzienlijk in uw portemonnee. Geld dat u anders aan aflossing zou betalen, kunt u nu dus vrij besteden.